مدلی را که قصد دارید بصورت سه بعدی پرینت شود، آپلود کنید
نوع ماده مورد نظر خود را برای پرینت سه بعدی انتخاب کنید و تمام!
ما محصول شما را بصورت سه بعدی پرینت کرده و آماده ارسال می‌کنیم
محصول سه‌بعدی پرینت شده ‌خود را دریافت کنید

پرینت سه بعدی لیوان آب معلق در هوا

 نمونه‌ای از پرینت سه بعدی یک لیوان آب معلق در هوا که توسط پرینتر سه بعدی ما بصورت سه بعدی چاپ شده است. کیفیت پرینت ۳۰۰ میکرون بوده و میتوان از آن بعنوان دکوری هدیه رو میزی استفاده نمود.

دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399 ساعت 07:08