مدلی را که قصد دارید بصورت سه بعدی پرینت شود، آپلود کنید
نوع ماده مورد نظر خود را برای پرینت سه بعدی انتخاب کنید و تمام!
ما محصول شما را بصورت سه بعدی پرینت کرده و آماده ارسال می‌کنیم
محصول سه‌بعدی پرینت شده ‌خود را دریافت کنید

قوانین و مقررات استفاده از سرویس‌ها و خدمات پرینت سه بعدی سرو

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه های خدمات پرینت سه بعدی سرو، منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد متعاقباً کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با موضوع خواهد بود.

جمعه, 23 شهریور 1397 ساعت 16:20