مدلی را که قصد دارید بصورت سه بعدی پرینت شود، آپلود کنید
نوع ماده مورد نظر خود را برای پرینت سه بعدی انتخاب کنید و تمام!
ما محصول شما را بصورت سه بعدی پرینت کرده و آماده ارسال می‌کنیم
محصول سه‌بعدی پرینت شده ‌خود را دریافت کنید

حتی بطری آب‌میوه را هم میتوان توسط تکنولوژی پرینت سه بعدی و با پرینترهای چاپ سه بعدی پرینت نمود. برای نمونه پرینت سه بعدی امروز با شما هستیم با پرینت سه بعدی یک بطری آب‌میوه.

منتشرشده در دنیای پرینت سه بعدی