مدلی را که قصد دارید بصورت سه بعدی پرینت شود، آپلود کنید
نوع ماده مورد نظر خود را برای پرینت سه بعدی انتخاب کنید و تمام!
ما محصول شما را بصورت سه بعدی پرینت کرده و آماده ارسال می‌کنیم
محصول سه‌بعدی پرینت شده ‌خود را دریافت کنید

در نمونه کار پرینت سه بعدی امروز با شما هستیم با پرینت سه بعدی استند مکانیکی موبایل رو میزی که با کیفیت ۳۰۰ میکرون بصورت سه بعدی با پرینتر چاپ شده است.

منتشرشده در دنیای پرینت سه بعدی