مدلی را که قصد دارید بصورت سه بعدی پرینت شود، آپلود کنید
نوع ماده مورد نظر خود را برای پرینت سه بعدی انتخاب کنید و تمام!
ما محصول شما را بصورت سه بعدی پرینت کرده و آماده ارسال می‌کنیم
محصول سه‌بعدی پرینت شده ‌خود را دریافت کنید

امروز با شما هستیم با پرینت سه بعدی یک ماشین آتش نشانی اسباب بازی! کیفیت پایین اسباب بازی های کودکان از آزاردهنده ترین خاطرات دوران کودکی هستند. پلاستیک های بی کیفیتی که از تکنولوژی های جدیدی مثل پرینت سه بعدی بهره ای نبرده اند و بصورت تزریق سنتی ساخته و به هم چسبیده می‌شوند.

منتشرشده در دنیای پرینت سه بعدی