مدلی را که قصد دارید بصورت سه بعدی پرینت شود، آپلود کنید
نوع ماده مورد نظر خود را برای پرینت سه بعدی انتخاب کنید و تمام!
ما محصول شما را بصورت سه بعدی پرینت کرده و آماده ارسال می‌کنیم
محصول سه‌بعدی پرینت شده ‌خود را دریافت کنید

بله درست فهمیدید، ساخت مجسمه سه بعدی انسان با پرینتر سه بعدی کاملا امکان پذیره. نه فقط مجسمه، بلکه ساخت تندیس سه بعدی و سردیس سه بعدی و مجسمه تمام تنه یا نیم تنه شما یا هر انسان دیگری رو هم میشه ساخت.

منتشرشده در دنیای پرینت سه بعدی