بله درست فهمیدید، ساخت مجسمه سه بعدی انسان با پرینتر سه بعدی کاملا امکان پذیره. نه فقط مجسمه، بلکه ساخت تندیس سه بعدی و سردیس سه بعدی و مجسمه تمام تنه یا نیم تنه شما یا هر انسان دیگری رو هم میشه ساخت.

منتشرشده در دنیای پرینت سه بعدی